Boeken van vroeger

boeken beleefd

dezangersvandeprins

Kuiper,JohannaJohanna Engelberta Kuiper (1896-1956) komt uit een doopsgezind domineesgezin. Ze heeft diverse liefdesrelaties waaruit twee kinderen worden geboren. Een ongehuwde moeder, die schrijft over geloofszaken, opvoeding, maar ook zomaar een kinderboek het licht laat zien. Ze vertaalt boeken voor volwassenen uit het Engels en Duits en nadat ze enige tijd in Zweden heeft gewoond vertaalt ze ook uit het Zweeds en Noors. Na haar trouwen met Klaas Abe Schipper, dominee in Etersheim, doet ze veel pastoraal werk naast het schrijven.

In de oorlog helpen zij en haar man onderduikers. Onlangs hebben ze hiervoor postuum de Yad Vashem onderscheiding ontvangen.

 

zijgaannaarbuiten

De inspiratie voor haar boeken doet ze op in haar omgeving. Zo schrijft ze in De zangers van de prins over noodweer en een dijkdoorbraak in de buurt van Etersheim tijdens de tachtigjarige oorlog.

 

 

Het boek Zij gaan naar buiten vertelt het verhaal van kinderen uit Rotterdam die na het bombardement enige tijd in Oosthuizen verbleven. Twee meisjes uit Etersheim staan model voor Neelie en Nellie. Maar ze kan van alles een verhaal maken. Ze schrijft zo’n veertig kinderboeken en vertaalt er ook nog enkele.

In haar boeken laat ze zien dat kinderen al jong zelfstandig kunnen zijn. Dat leert ze ook haar eigen kinderen.

Jarenlang is ze bezig met een jeugdbijbel die vlak voordat haar man in 1949 overlijdt uitkomt. Daarna schrijft ze voor jongere kinderen de kinderbijbel. Deze verschijnt in 1959, drie jaar na haar overlijden.

(Met dank aan Thea de Hilster van Het schooltje van Dik Trom, voor deze tekst)


Contact

 

Opmerkingen over deze site?
Mail naar: boekenvanvroeger.nl (info)

jessewilcoxsmith3

Meedoen?

 

Stuur een mail over je favoriete boek aan: boekenvanvroeger.nl (info)